• 9 ماه پیش

  • 9

  • 04:16
  • 04:16

  • 9

  • 9 ماه پیش

توضیحات

سنین باروری

در این اپیزود پیرامون سنین باروری و بهترین سن قاعدگی صحبت خواهیم کرد

هدف ترویج آگاهی زنان پیرامون سلامت بدنشون هست و من در این راه همراه شما خواهم بود. با معرفی ما نقش پررنگی رو در این هدف سهیم خواهید شد

 

·        تهیه کننده و تدوین : امیرحسین سیدآقایی

 

www.neginvali.ir

instagram : mama.negin.vali


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز