• 9 ماه پیش

  • 243

  • 03:40

سلولیت پوست

پولونکس
1
1
0

سلولیت پوست

پولونکس
  • 03:40

  • 243

  • 9 ماه پیش

توضیحات

سلولیت یک عفونت پوستی است. این بیماری باعث ایجاد فرورفتگی و برآمدگی هایی شبیه پوست پرتقال میشود. دلیل آن هم تراکم توده های چربی زیر پوست است. اغلب سبک زندگی نامناسب و بی تحرکی را عامل این بیماری میدانند. سلولیت بیماری شایع زنان محسوب میشود و درمان نکردن آن باعث سر خوردگی زن و نارضایتی مرد از رابطه زناشویی خواهد شد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads