• 1 سال پیش

  • 16

  • 03:44

برای مسلم(ع) از مرحوم فاطمی نیا

موکب حضرت زینب(س)
0
توضیحات

در رسای حضرت مسلم(ع)


سخنرانی مرحوم فاطمی نیا

مدت 4 دقیقه


*موکب مجازی حضرت زینب(س)*

ble.ir/join/ZTAxZDk3YT


با صدای
فاطمی نیا
موکب حضرت زینب(س)
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز