• 8 ماه پیش

  • 6

  • 00:28

ترجمه فارسی قرآن کریم سوره مبارکه فاتحه آیات 7 الی1

کتاب صدا
0
0
0

ترجمه فارسی قرآن کریم سوره مبارکه فاتحه آیات 7 الی1

کتاب صدا
  • 00:28

  • 6

  • 8 ماه پیش

توضیحات

ترجمه فارسی قرآن کریم سوره مبارکه فاتحه آیات 7 الی1


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads