• 6 سال پیش

  • 699

  • 12:48

مهارت سکوت کردن - دخترانه

ما خوشبختیم
3
3
0

مهارت سکوت کردن - دخترانه

ما خوشبختیم
  • 12:48

  • 699

  • 6 سال پیش

توضیحات
مهارت سکـوت کردن یکی از راه های ایجاد انگیزه برای رسیدن به اهداف و آرزو ها ، تمرین مهارت سکوت کردن است این یک هنر است که بتوانید در مورد اهداف و خواسته های تان با کسی صحبت نکنید و آن ها را همچون رازی در درون خود نگه دارید اما اگر قرار باشد در مورد کارهایتان با کسی حرف نزنید و سکوت کنید .......

با صدای
مریم معلمی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads