• 1 سال پیش

  • 152

  • 24:32

12. اپيزود دوازدهم: ادراك محيط (بخش سوم)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
0
توضیحات

همان طور كه گفتيم، اساس ادراک معنابخشی است. در واقع به کمک معنابخشی است که قادر به شناسایی چیزها هستیم اما معیار ما در معنابخشی چیست؟ و چگونه است که وقتی افراد مختلف با محرک‌های یکسان مواجه می‌شوند، ادراکات متفاوتی صورت می‌گیرد؟ 


با صدای
مصطفي صيرفيان پور
محمدمهدي جهاندوست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads