• 9 ماه پیش

  • 303

  • 09:32

سازمان خودگردان غیرمتمرکز چیست؟

کریپتوتانگ
0
0
0

سازمان خودگردان غیرمتمرکز چیست؟

کریپتوتانگ
  • 09:32

  • 303

  • 9 ماه پیش

توضیحات

DAO داو چیست؟ مخفف سازمان خودگردان غیرمتمرکز است. به زبان ساده ، داو سازمانی است که با کد و برنامه های رایانه ای( #قرارداد_هوشمند ) اداره می شود. به این ترتیب ، توانایی عملکرد مستقل و بدون نیاز به یک مرجع مرکزی را دارد. از طریق استفاده از قراردادهای هوشمند ، DAO می تواند با اطلاعات خارجی کار کند و دستورات را بر اساس آنها اجرا کند. همه عملیات بدون هیچ گونه دخالت انسانی انجام می شود. سازمان های خودگردان غیرمتمرکز معمولاً توسط جامعه ای از ذینفعان اداره می شود. قوانین و سوابق معاملات سازمان خودگردان غیرمتمرکز به طور شفاف در #بلاکچین ذخیره می شود. قوانین معمولاً با نظر ذینفعان تعیین می شود. به طور معمول ، نحوه تصمیم گیری در DAO از طریق رای گیری است و رای اکثریت سهامداران اجرایی می شود. در حالی که سازمان های سنتی با ساختار سلسله مراتبی کار می کنند ، سازمان های خودگردان #غیرمتمرکز ساختار سلسله مراتبی ندارند و از سازوکارهای #اقتصادی برای همسویی منافع سازمان با منافع اعضای آن استفاده می کنند. #آموزش_ارزدیجیتال #ارزدیجیتال #اقتصاد_غیرمتمرکز #کریپتوتانگ #cryptotong #کریپتو_تانگ


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads