• 5 سال پیش

  • 40

  • 33:16
پادکست موج موفقیت شماره 20

پادکست موج موفقیت شماره 20

Ali Alizadeh
2
پادکست موج موفقیت شماره 20
2
0

پادکست موج موفقیت شماره 20

Ali Alizadeh
  • 33:16

  • 40

  • 5 سال پیش

توضیحات
موج موفقیت شماره 20 - مصاحبه با دکتر مسعود حیدری، پدر علم مذاکره

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads