• 11 ماه پیش

  • 1

  • 18:52

303: مقاله صوتی حالا که کتاب‌ها را کنار گذاشته‌ايم، آيا به فرهنگ شفاهی دوران باستان بازمی‌گرديم؟

رادیو ری‌را | RadioRira
0
0
0

303: مقاله صوتی حالا که کتاب‌ها را کنار گذاشته‌ايم، آيا به فرهنگ شفاهی دوران باستان بازمی‌گرديم؟

رادیو ری‌را | RadioRira
  • 18:52

  • 1

  • 11 ماه پیش

توضیحات
303: مقاله صوتی حالا که کتاب‌ها را کنار گذاشته‌ايم، آيا به فرهنگ شفاهی دوران باستان بازمی‌گرديم؟

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads