• 1 سال پیش

  • 53

  • 16:05

11. اپيزود يازدهم: ادراك محيط (بخش دوم)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
0
توضیحات

در واقع آنچه را که در بحث ادراک همواره باید مورد توجه قرار دهیم این است که به رغم این که دستگاه احساس و ادراک در همه ما مشابه است ولی هر یک از ما ادراک متفاوتی از پیرامون خود داریم؛ از این رو می‌توان گفت ادراک متفاوت از محرک‌های مشابه می‌تواند نتیجه‌ی ترکیب و در آمیختن عوامل متعددی باشد و تنها یک عامل تأثیرگذار به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده‌ی آنچه ادراک می‌کنیم باشد. در این جا به چند عامل مهم و قابل ذکر می‌پردازیم که هر یک از آن‌ها به نوبه خود سهمی در شکلگیری ادراک ما دارند. 


shenoto-ads
shenoto-ads