• 1 سال پیش

  • 8

  • 13:05

قسمت اول معرفی

آوای تجارت
0
0
1

قسمت اول معرفی

آوای تجارت
  • 13:05

  • 8

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت از پادکست #اقتصادی به بررسی سه موضوع میپردازیم:

۱- ساختار کلی آوای تجارت، آنچه که خواهیم شنید و چگونه اپیزود ها رو ادامه میدیم.

۲- هدف من از ساخت آوای #تجارت

۳- راه های ارتباطیshenoto-ads
shenoto-ads