• 5 ماه پیش

  • 141

  • 16:37

پرسپولیس قهرمان همیشگی

رادیو پادکست
7
7
5

پرسپولیس قهرمان همیشگی

رادیو پادکست
  • 16:37

  • 141

  • 5 ماه پیش

توضیحات

پیش بینی های قبل از فینال دهم خرداد ، از سال گذشته بیستم اسفندماه 1401 تا پیروزی و دبل قهرمانی ... قبل از دهم پر افتخاری که پرسپولیس برای فوتبال و هوادارانش رقم زد


با صدای
جناب آقای هادی عسگری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads