• 5 ماه پیش

  • 90

  • 06:07

تاریخچه پیتزا در جهان

رادیو پادکست
3
3
0

تاریخچه پیتزا در جهان

رادیو پادکست
  • 06:07

  • 90

  • 5 ماه پیش

توضیحات

چرایی و چگونگی به وجود آمدن پیتزا در ایران و جهان ..


با صدای
سرکار خانم ریحان عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads