• 1 سال پیش

  • 69

  • 25:46

اپیزود چهارده - اندام تراشه (Organ-on-a-chip)

پادکست BBMT
0
توضیحات

https://t.me/BBMTGroup


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads