• 1 سال پیش

  • 0

  • 25:46

اپیزود چهارده - اندام تراشه (Organ-on-a-chip)

پادکست BBMT
0
0
0

اپیزود چهارده - اندام تراشه (Organ-on-a-chip)

پادکست BBMT
  • 25:46

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

https://t.me/BBMTGroup


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads