• 6 ماه پیش

  • 20

  • 19:07

تاریخچه تعزیه خوانی در ایران

رادیو پادکست
4
4
1

تاریخچه تعزیه خوانی در ایران

رادیو پادکست
  • 19:07

  • 20

  • 6 ماه پیش

توضیحات

درباره تاریخ پیدایش تعزیه در ایران از زمان صفویه تا عصر حاضر ... گذری تاریخی داریم بر حضور و ظهور تعزیه خوانی در ایران


با صدای
جناب آقای اکبر زند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads