• 6 ماه پیش

  • 6

  • 06:17

سقوط و توقف کره زمین

رادیو پادکست
4
4
0

سقوط و توقف کره زمین

رادیو پادکست
  • 06:17

  • 6

  • 6 ماه پیش

توضیحات

این برنامه درباره احتمال توقف چرخش کره زمین و سقوط حیات در روی کره دوست داشتنی ماست ...


با صدای
جناب آقای هادی عسکری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads