• 7 ماه پیش

  • 140

  • 18:44

Episode 07 - A little for Others 2 (کمی برای دیگری قسمت دوم)

جافکری | Jafekri
1
1
0

Episode 07 - A little for Others 2 (کمی برای دیگری قسمت دوم)

جافکری | Jafekri
  • 18:44

  • 140

  • 7 ماه پیش

توضیحات

همه ما می تونیم قسمت هر چند کوچیکی از روز و هفته و ماه و زندگیمون رو وقف دیگرانی کنیم که خوبی حال اونها، حال ما را واقعا خوب می کنه. در ادامه ی اپیزود قبل، هفت راه عملی کمک به دیگران رو با هم مرور می کنیم و فکر می کنیم که کدوم یکی از ما به بازی زندگی ما، نزدیک تره و می تونه خوب کننده واقعی حال ما تو مسیر این بازی باشه.

-

مهمان: دکتر سید محمود تارا/ کاور آرت: شکیبا پیامنی/ تهیه کننده و مجری: امیرعلی ق/ ضبط: آدالان استودیو/ موسیقی: کاوه صالحی


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads