• 6 سال پیش

  • 1.0K

  • 29:09

گفتگو با رضا زرنوخی (مدیر صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران)

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
1
توضیحات
در حاشیه ی یلدای کارآفرینان شنوتو میزبان گفتگو با رضا زرنوخی (مدیر صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران) بود. او از تاریخچه ی ایجاد این صندوق می گوید که در سال 68 با اسم صندوق حمایت از مخترعین و مبدعین به روی کار آمد ولی در سال 74 به این اسم شناخته شد. دررابطه با این سوال که آیا اصلا این صندوق موفق است یا خیر؟ می گوید: بله، یکی از دلایل موفقیت سابقه ی زیاد ماست و بازدهی مالی این صندوق، بخش دیگر پایداری آن است. در ادامه ی این پادکست می توانید به گفتگو با رضا زرنوخی گوش بدهید.

shenoto-ads
shenoto-ads