• 5 سال پیش

  • 58

  • 24:59

ایمیل مارکتینگ

رادیو محتوا
7
7
0

ایمیل مارکتینگ

رادیو محتوا
  • 24:59

  • 58

  • 5 سال پیش

توضیحات
برای دانلود اسلایدها لطفا به آدرس ذیل مراجعه کنید: https://goo.gl/mZBCga ایمیل مارکتینگ نیازمند رعایت چند اصل کلی است: 1- Responsiveness : محتوا باید برای device های مختلف بهینه سازی شده باشد. 2- شخصی سازی شده: مخاطب فراتر از داده های دموگرافی یا صرفا یک نام است. استفاده از رفتار مخاطبان و یادگیری ماشین در این زمینه بسیار کمک کننده است. 3- سادگی در رعایت طراحی ایمیل و تنها یک بار درخواست Call to Action. 4- مهم ترین مسئله در هر نوع مارکتینگ دیجیتال اساسا Engagement است.

با صدای
یاور مشیرفر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads