• 1 سال پیش

  • 190

  • 38:49

اپیزود اول- خاطرات مدرسه

مُرادیو | moradio
1
1
1

اپیزود اول- خاطرات مدرسه

مُرادیو | moradio
  • 38:49

  • 190

  • 1 سال پیش

توضیحات

به نام خالق هستی

برمی‌گردیم به حدود 74 سال پیش سال 1327

تولد یک فرزند در روستای ابدال‌آباد تربت‌جام

و می‌شنویم خاطرات یک فرد معمولی رو که برای من یک اسطوره‌ست

براتعلی مرادی، پدرم
با صدای
براتعلی مرادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads