• 6 سال پیش

  • 114

  • 03:15

the Kinks - Waterlo Sunset

نقد روز
0
0
0

the Kinks - Waterlo Sunset

نقد روز
  • 03:15

  • 114

  • 6 سال پیش

توضیحات
آهنگ غروب واترلو از گروه انگلیسی کینکس. جزو پانصد آهنگ برتر تمام دوران نشریه رولینگ استون

با صدای
کینکس
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads