• 10 ماه پیش

  • 162

  • 01:19:08

EP 88 - Kooshiar Azimian | هوش مصنوعی؛ هرآنچه پیشرو داریم

Tabaghe 16 طبقه
1
1
0

EP 88 - Kooshiar Azimian | هوش مصنوعی؛ هرآنچه پیشرو داریم

Tabaghe 16 طبقه
  • 01:19:08

  • 162

  • 10 ماه پیش

توضیحات
EP 88 - Kooshiar Azimian | هوش مصنوعی؛ هرآنچه پیشرو داریم

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads