• 1 سال پیش

  • 60

  • 20:25

09. اپيزود نهم: حواس تني و حس جهت‌يابي

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
1
توضیحات

حواس تنی دسته ای دیگر از حواس انسانی است که گرچه در طراحی معماری و شهری نمیتوان از همه آنها استفاده مستقیم نمود، اما آشنایی با آنها - به خصوص حس حرکت - برای طراحی ضروری است.

جهت یابی امری است که همه روزه با آن درگیر هستیم. حتی در فضاهایی که نسبت به آنها آشنایی کامل داریم، به طور ناخودآگاه و با سرعتی که آن را احساس نمی کنیم در ذهن به جهت یابی میپردازیم، جهت یابی یک امر ذهنی است و وابسته به تصاویر ذهنی است که در مرحله شناخت در ذهن خود ثبت نموده ایم. اما اساس آن در مرحله احساس شکل میگیرد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads