• 10 ماه پیش

  • 9

  • 51:17

آموزش تدبر در قرآن - ترم۶جلسه۴۴ - جلسه۴ طور - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
0
0
0

آموزش تدبر در قرآن - ترم۶جلسه۴۴ - جلسه۴ طور - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
  • 51:17

  • 9

  • 10 ماه پیش

توضیحات

دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم ۶۸ سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم شش سوره های محمد ص تا طور بر اساس کتاب جلد یک تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می شود. این ترم از دی ماه ۱۴۰۱ آغاز شده است.

در جلسه چهل و چهارم (پایانی) این ترم بخش چهارم نظام سوره طور (سیاق بندی و جمع بندی سیاق ها) تدریس می شود.


با صدای
علی صبوحی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads