• 8 سال پیش

  • 9

  • 07:12

جهیزیه (قسمت اول)

وکیل رسمی
0
0
0

جهیزیه (قسمت اول)

وکیل رسمی
  • 07:12

  • 9

  • 8 سال پیش

توضیحات
جهیزیه بخشی از وسایل ضروری برای اغاز زندگی مشترک است که طبق رسوم هر محل معمولا از سوی زن به خانه شوهر برده می شود تا در مدت زندگی مشترک زوجین و فرزندان بصورت رایگان از انها استفاده کنند اما اگر میان زوجین اختلاف ایجاد شد آیا قبل از طلاق نیز زن می تواند درخواست استرداد جهیزیه کند یا حتما باید درخواست طلاق داده شود و بعدا اقدام به استرداد جهیزیه نمود؟ همچنین این سوال مطرح می شود که آیا زن برای خارج کردن جهیزیه از خانه شوهر باید فاکتور یا رسید یا لیست سیاهه اموال را ارائه کند؟ اگر مدت طولانی از ازدواج گذشته باشد و وسایل جدید تز سوی شوهر خریداری شده آیا باز هم زن مستحق جهیزیه است یا خیر و همچنین آیا شوهر نسبت به وسایل و جهیزیه امین محسوب می شود یعنی اگر اموال تخریب شده یا در اثر مصرف از بین رفته باشند مرد مرتکب خیانت در امانت شده و باید خسارت بدهد؟ این سوالات و مسائلی دیگر در این پادکست آموزشی شرح و توضیح داده شده اند.

shenoto-ads
shenoto-ads