• 5 سال پیش

  • 0

  • 27:07

قسمت ۲، نوسانات بازار ارز و نقش دولت

Democracy DarKar Plus
0
0
0

قسمت ۲، نوسانات بازار ارز و نقش دولت

Democracy DarKar Plus
  • 27:07

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
قسمت ۲، نوسانات بازار ارز و نقش دولت

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads