• 3 سال پیش

  • 0

  • 01:18:16

قسمت ۸، سرمایه‌داری و کرونا، بخش سوم، گفتگو با ایمان درباره دولت درمانده

Democracy DarKar Plus
0
0
0

قسمت ۸، سرمایه‌داری و کرونا، بخش سوم، گفتگو با ایمان درباره دولت درمانده

Democracy DarKar Plus
  • 01:18:16

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت ۸، سرمایه‌داری و کرونا، بخش سوم، گفتگو با ایمان درباره دولت درمانده

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads