• 3 سال پیش

  • 1

  • 01:14:22

قسمت ۹، سرمایه‌داری و کرونا، بخش چهارم، گفتگو با کامران و فواد

Democracy DarKar Plus
0
0
0

قسمت ۹، سرمایه‌داری و کرونا، بخش چهارم، گفتگو با کامران و فواد

Democracy DarKar Plus
  • 01:14:22

  • 1

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت ۹، سرمایه‌داری و کرونا، بخش چهارم، گفتگو با کامران و فواد

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads