• 3 سال پیش

  • 0

  • 55:35

قسمت ۱۰، سرمایه‌داری و کرونا، بخش پنجم، گفتگو با میترا درباره جنبش‌های مردمی

Democracy DarKar Plus
0
0
0

قسمت ۱۰، سرمایه‌داری و کرونا، بخش پنجم، گفتگو با میترا درباره جنبش‌های مردمی

Democracy DarKar Plus
  • 55:35

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت ۱۰، سرمایه‌داری و کرونا، بخش پنجم، گفتگو با میترا درباره جنبش‌های مردمی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads