• 1 سال پیش

  • 56.9K

  • 01:13:55

چکش E22/ همراه شو عزیز: صد اعتراض، صد ترانه

چکش
3
توضیحات

در این قسمت از پادکست چکش میرم سراغ اعتراض جامعه و ارتباطش با خلق موسیقی و این ارتباط را در صد سال گذشته‌ی ایران بررسی می‌کنم


shenoto-ads
shenoto-ads