• 1 سال پیش

  • 1

  • 07:29

قسمت 6: کمال روزه‌داری (بخش پنجم)

تدبر در خطبه شعبانیه
0
0
0

قسمت 6: کمال روزه‌داری (بخش پنجم)

تدبر در خطبه شعبانیه
  • 07:29

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

کمال روزه‌داری (بخش پنجم)


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads