• 8 سال پیش

  • 19

  • 06:14

Tech5 شماره چهار

تک 5
0
0
0

Tech5 شماره چهار

تک 5
  • 06:14

  • 19

  • 8 سال پیش

توضیحات
http://www.theverge.com/2015/7/9/8919091/ibm-7nm-transistor-processor https://github.com/FG42/FG42 http://www.devstrend.com/20-best-code-review-tools-for-developers/ http://www.businessinsider.com.au/most-influential-programmers-2015-7 موسیقی فرشید اعرابی – آمده‌ام

با صدای
yottanami

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads