• 2 ماه پیش

  • 58

  • 14:45

موجر در چه صورت می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند؟

رادیو دادکست
0
0
0

موجر در چه صورت می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند؟

رادیو دادکست
  • 14:45

  • 58

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود همراه با خانم فرنوش فرهمند به گفتگو در مورد چگونگی شرایط فسخ قرارداد از طرف موجر پرداخته‌ایم.


با صدای
یاسر پارساگهر
فرنوش فرهمند
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads