• 1 سال پیش

  • 124

  • 01:08:55

قسمت اول - بیگانه

پادکست ازتا
1
توضیحات

قراره توی این قسمت از مورسو و برداشت ما از نگاهش به جهان کمی بشنوید.


ما از مسیری که برای شناختن مورسو رفتیم صحبت می‌کنیم؛ از نقش اجتماع در ساخته شدن مورسوها و از حدس‌هایی که می‌زنیم، از این که احتمالا مورسو داشته چه می‌دیده که انتخاب کرده اون طور زندگی کنه؟


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads