• 1 سال پیش

  • 20

  • 01:17:07

قسمت ۵۵ | از جامعه‌شناسی هنر و هویت جمعی با مهدی خویی

ketabgard | پادکست فارسی کتابگرد
0
0
0

قسمت ۵۵ | از جامعه‌شناسی هنر و هویت جمعی با مهدی خویی

ketabgard | پادکست فارسی کتابگرد
  • 01:17:07

  • 20

  • 1 سال پیش

توضیحات
قسمت ۵۵ | از جامعه‌شناسی هنر و هویت جمعی با مهدی خویی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads