• 2 سال پیش

  • 47

  • 55:04

اپیزود شانزدهم : آلفاگو

DOX Podcast|پادکست داکس
0
0
0

اپیزود شانزدهم : آلفاگو

DOX Podcast|پادکست داکس
  • 55:04

  • 47

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود شانزدهم : آلفاگو

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads