• 3 سال پیش

  • 26

  • 19:31

حیاتِ سیاسیِ یوسفِ رستم

Ehsanoo
0
0
0

حیاتِ سیاسیِ یوسفِ رستم

Ehsanoo
  • 19:31

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات
این خوانش به صورت زنده در ۳۰ بهمن ماه ۹۸ در رویداد «شب طنز» که مجله «سه نقطه» برگزار کرد، اجرا شده‌است.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads