• 3 سال پیش

  • 132

  • 33:44

گفتگوی احسان عبدی‌پور با مجتبی شکوری در برنامه کتاب‌باز

Ehsanoo
1
1
0

گفتگوی احسان عبدی‌پور با مجتبی شکوری در برنامه کتاب‌باز

Ehsanoo
  • 33:44

  • 132

  • 3 سال پیش

توضیحات

این گفتگو در تاریخ 16 آذرماه 99 صورت گرفته است.

نسخه‌ی تصویری را از اینجا می‌توانید مشاهده نمایید..با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads