• 9 ماه پیش

  • 27

  • 37:18

مدیریت تغییر در سازمان

رادیو فنکام
0
0
0

مدیریت تغییر در سازمان

رادیو فنکام
  • 37:18

  • 27

  • 9 ماه پیش

توضیحات

مخاطبین پادکست:

۱. مدیران ارشد کسب و کارها

۲. استراتژیست‌های کسب و کارها

۳. مدیران حوزه صادرات شرکت‌ها


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads