• 1 سال پیش

  • 280

  • 01:14:24

‌جعبه‌ی شماره‌ی ۲۲؛ آرش‌ها

پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian)
3
3
0

‌جعبه‌ی شماره‌ی ۲۲؛ آرش‌ها

پادکست جعبه // Jabe Persian Podcast (Mansour Zabetian)
  • 01:14:24

  • 280

  • 1 سال پیش

توضیحات

این بار جعبه در یکی از عجیب‌ترین پیچ‌های تاریخی به سراغ «آرش» اسطوره‌ی بزرگ ایران‌زمین رفته است و ردپای آن را در اسطوره و تاریخ تا امروز بررسی کرده است. در این شماره‌ی جعبه ستاره اسکندری و آرشیا شریعتی همراه جعبه بوده‌اند


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads