• 1 سال پیش

  • 105

  • 36:16

آشنایی با پرسشگری سقراطی

Digesttt/ پادکست دایجست
2
2
0

آشنایی با پرسشگری سقراطی

Digesttt/ پادکست دایجست
  • 36:16

  • 105

  • 1 سال پیش

توضیحات
آشنایی با پرسشگری سقراطی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads