• 11 ماه پیش

  • 5

  • 53:55

آموزش تدبر در قرآن - ترم۶جلسه۲۱ - جلسه۹ فتح - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
0
0
0

آموزش تدبر در قرآن - ترم۶جلسه۲۱ - جلسه۹ فتح - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
  • 53:55

  • 5

  • 11 ماه پیش

توضیحات

دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم شش سوره های محمد ص تا طور بر اساس کتاب جلد یک تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می شود. این ترم از دی ماه 1401 آغاز شده است. در جلسه بیست و یکم این ترم بخش نهم نظام سوره فتح (جمع بندی سیاق دو) تدریس می شود و ادامه بحث ساختار مطلوب نظام ولایی مطرح می شود.


با صدای
مصطفی دارابی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads