• 7 ماه پیش

  • 17

  • 20:59

قسمت سوم : سه شنبه سیاه و رکود بزرگ

پادکست اقتصادی Talk On
0
0
0

قسمت سوم : سه شنبه سیاه و رکود بزرگ

پادکست اقتصادی Talk On
  • 20:59

  • 17

  • 7 ماه پیش

توضیحات

در این قسمت ماجرای سه شنبه سیاه و رکود بزرگ آمریکا رو باز میکنیم سه شنبه ای که، زندگی خیلی از مردم جهان رو به خاک سیاه نشوند و آثارش به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا همین امروزم زندگی خیلی از مردم دنیارو از بین برده . 


  لینک ثبت نام در کارگزاری پی سی ام : https://cabin.pcmfa.trade/fa/ref/MTE5NTMyNzU5NTc4Ng==  


shenoto-ads
shenoto-ads