• 1 سال پیش

  • 51

  • 01:00

پازل سئو #۷: احتمال جریمه برای سایتهایی که مالک بدنام دارند

صدای سئو جدید
0
0
0

پازل سئو #۷: احتمال جریمه برای سایتهایی که مالک بدنام دارند

صدای سئو جدید
  • 01:00

  • 51

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت از از برنامه پازل سئو، به اهمیت تاریخچه مالک دامنه می‌پردازیم.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads