• 1 سال پیش

  • 75

  • 03:55

خیابان 22 بهمن- اپیزود 02- خاندان پهلوی: محمد رضا شاه

MOHAMAD ALI
0
0
0

خیابان 22 بهمن- اپیزود 02- خاندان پهلوی: محمد رضا شاه

MOHAMAD ALI
  • 03:55

  • 75

  • 1 سال پیش

توضیحات

سری پادکست های خیابان 22 بهمن ، اپیزود دوم خاندان پهلوی ،محمد رضا شاه

گوینده :

محمد علی برنجی

با همکاری شورای دانش آموزی دبیرستان شهید بهشتی متوسطه اول ( شاهرود )


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads