• 1 سال پیش

  • 0

  • 15:21

اپیزود چهار - درک مفاهیم تکنیک ELISA(بخش دوم، بررسی کمی نتایج و آشنایی با کیت الایزا)

پادکست BBMT
0
0
0

اپیزود چهار - درک مفاهیم تکنیک ELISA(بخش دوم، بررسی کمی نتایج و آشنایی با کیت الایزا)

پادکست BBMT
  • 15:21

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

https://t.me/BBMTGroup


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads