• 1 سال پیش

  • 65

  • 52:24

مبانی خودشناسی عرفانی (1)

خودشناسی
1
1
0

مبانی خودشناسی عرفانی (1)

خودشناسی
  • 52:24

  • 65

  • 1 سال پیش

توضیحات

آرشیو کامل:

https://eitaa.com/khanjanyaudiobooks

عنوان کتاب : 

61- مبانی خودشناسی عرفانی  The Basic Theosophical self-knowledge 


ارکان عمومی معرفت نفس 

اصول حکمت خالده 

 

 مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی  

 

تاریخ تألیف :1386 

 

تعداد صفحه:42 

 

فهرست:

 

سه قلمرو وجود انسان 

فصل اول وجود بیرونی (جلال) 

الف – انسان در مکان (طبیعت) 

1- انسان هوائی – هوئی عدمی  

2- انسان نوری  

ابلیس کیست؟ 

3- انسان خاکی  

4- انسان آبی  

5- انسان جذبی – روحی  

ب- انسان در زمان  

فصل دوم 

وجود مرزی – جمال  

بدن آدمی 

سر وصورت  

تن آدمی  

دست های انسان  

پاهای انسان  

عورت  

فصل سوم 

وجود درونی (کمال) 

1- حواس (نفس لامسه  

الف: حس شنوایی  

ب: حس بینایی  

ج: حس چشایی و گویایی (زبان) 

د: حس بویایی(بینی)  

ه: حس بوسایی (عبودیت) 

2-غرایز (نفس اماره) 

الف: گرسنگی و تشنگی (بلعیدن) 

ب: شهوت جنسی  

ج: بازیگری  

د: مالکیت  

ه: عافیت :  

3- حالات و احساسات(دل شناسی) 

نفس ملهمه  

دل چیست  

الف:جان  

ب: اراده  

ج: وجدان  

د: یقین (ایمان) 

ه: حکمت  

4- ذهنیت – نفس ناطقه 

(روان)  

الف: درک (تشخیص) 

ب: حافظه – یاد  

ج: تأمد (تخیل) 

د: تفکر  

ه: تعقل (نفس لوامه و توابه). 

(اراده نوری در عالم خاک) 

و: ذات (نفس واحده) 

مقدمه ای بر س


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads