• 1 سال پیش

  • 49

  • 58:52

آموزش تدبردرقرآن- ترم۶جلسه۶- بخش۶ سوره محمدص - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
0
0
0

آموزش تدبردرقرآن- ترم۶جلسه۶- بخش۶ سوره محمدص - مدرس مصطفی دارابی

آموزش تدبر در قرآن - ترم ۶ (سوره های محمد ص تا طور)
  • 58:52

  • 49

  • 1 سال پیش

توضیحات

دوره های تدبر در قرآن شامل شش ترم (سطح) آموزشی است که طی آن نظام منسجم 68 سوره پایانی قرآن تدریس می شود. در ترم شش سوره های محمد ص تا طور بر اساس کتاب جلد یک تدبر در قرآن تالیف استاد علی صبوحی آموزش داده می شود.

این ترم از دی 1401 آغاز شده است. در جلسه ششم این ترم بخش ششم نظام سوره محمد ص تدریس می شود.


با صدای
مصطفی دارابی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads