• 4 ماه پیش

  • 21

  • 03:44

📝تجربه یک معلم مقطع ابتدایی | آینده‌سازان

رویداد روایت حقایق (1) | تولیدات دانشجویان
0
0
0

📝تجربه یک معلم مقطع ابتدایی | آینده‌سازان

رویداد روایت حقایق (1) | تولیدات دانشجویان
  • 03:44

  • 21

  • 4 ماه پیش

توضیحات

پادکست شماره ۱


📝تجربه یک معلم مقطع ابتدایی 


📝مقابله با کینه توزی و چغلی دانش آموزانبا صدای
غزاله یحیایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads