• 11 ماه پیش

  • 129

  • 26:20

قسمت چهل و دوم-- مسائل حقوقی ماده ۵۲ ق.م.م (بخش اول)

آموزش رایگان مالیات
1
1
0

قسمت چهل و دوم-- مسائل حقوقی ماده ۵۲ ق.م.م (بخش اول)

آموزش رایگان مالیات
  • 26:20

  • 129

  • 11 ماه پیش

توضیحات

مسائل حقوقی ماده ۵۲ ق.م.م (بخش اول)


با صدای
فرشید رستگار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads